Voorwaarden

Welkom bij de winkel van Prentenboek.nl. Leest u a.u.b. deze voorwaarden en de algemene voorwaarden en ons privacy beleid zorgvuldig door, voordat u onze website bezoekt of gebruik maakt van Prentenboek.nl. De algemene voorwaarden en privacy beleid van Prentenboek.nl kunt u hier lezen. De onderstaande voorwaarden gelden aanvullend voor de winkel van Prentenboek.nl.

De winkel van prentenboek.nl functioneert als medium waarop individuele illustratoren producten kunnen aanbieden. Prentenboek.nl is geen partij in de uiteindelijke overeenkomst tussen de koper en verkoper van het product. De koop en afhandeling geschiedt direct bij de betreffende illustrator. Communicatie verloopt in principe via de email via Prentenboek.nl of direct met de illustrator. Het is mogelijk dat iedere illustrator eigen voorwaarden hanteert. Informeer daar naar bij een eventuele koop.

Iedere gebruiker vrijwaart Prentenboek.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
(i) het aangaan van een overeenkomst en
(ii) het gebruik van via de website gekochte producten;

Indien u een product wilt kopen wordt u vooraf geïnformeerd over de, totaalprijs, de levertijd en de eventuele verzendkosten.

U ontvangt vooraf een gespecificeerde factuur (van de illustrator).

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

De beschrijving en afbeeldingen worden zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.